AlgemeenContactgroep

5 oktober 2021 jaarvergadering Contactgroep Zwolle

Uitnodiging jaarvergadering Contactgroep

Het bestuur van de Contactgroep nodigt jullie uit voor de ‘openbare bestuursvergadering’ (lees ledenvergadering) die gehouden zal worden op dinsdagavond 5 oktober 2021 op de Ludgerusschool in Zwolle. Aanvang 20.00 uur. De school is open vanaf 19.30 uur en de koffie/thee staat klaar.

Net als de vorige keer, wordt het jaarverslag niet meer voorgelezen tijdens de vergadering. Vragen hierover kunnen gesteld worden tijdens de rondvraag op de vergadering van 5 oktober a.s. Het is jaarverslag is bijgevoegd bij de uitnodiging voor de jaarvergadering.

Wij hopen jullie te zien op de vergadering!

Heeft u de uitnodiging of het jaarverslag niet ontvangen? Klik dan op onderstaande link om het alsnog te lezen:

Uitnodiging jaarvergadering

Jaarverslag Contactgroep Zwolle van juli 2019 – september 2021

Agenda

Kandidaat stellen

Contactgroep Zwolle zoekt nieuwe bestuursleden. Je kunt je als inwoner van Zwolle kandidaat stellen door een mail te sturen naar info@contactgroepzwolle.nl. Lijkt je het leuk om bezig te zijn met alles wat er in Zwolle speelt? Wil je helpen Zwolle ook een stukje mooier te maken en bijdragen aan de uitvoering van o.a. het nieuwe dorpsplan? Meld je dan vóór 1 oktober aan.

Wat doet de Contactgroep

Als bestuur heeft Contactgroep Zwolle gemiddeld 10 bestuursvergaderingen per jaar. Contactgroep Zwolle heeft ook regelmatig overleg met de andere dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) binnen gemeente Oost-Gelre. Samen met de gemeente en de DBO’s is er een gezamenlijke leefbaarheidsvisie en woonvisie voor de kleine kernen ontwikkeld.  Meer informatie hierover is te vinden op de site van gemeente Oost-Gelre.

De agenda van de Contactgroep wordt voor een groot deel gevuld met het uitvoeren van het dorpsplan van Zwolle. Middels de uitvoeringsagenda wordt u op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Daarnaast wordt er natuurlijk ook ingespeeld op actualiteiten, wensen en ideeën vanuit Zwolle. Ook worden er vanuit gemeente Oost-Gelre regelmatig onderwerpen of vraagstukken voorgelegd, waar wij als Zwollenaren iets van moeten vinden. De Contactgroep is daarmee een belangrijke spil tussen gemeente Oost-Gelre en de inwoners van Zwolle.

Meer actueel

Regelmatig worden nieuwe berichten geplaatst. Dit is slechts één van de nieuwtjes. Bekijk hier het overzicht van alle actualiteiten.

Menu