Dorpsplan Zwolle

Dit dorpsplan is geschreven door een groep enthousiaste Zwollenaren, onder begeleiding van twee procesbegeleiders van de DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland).

In opdracht van de Contactgroep Zwolle is deze groep Zwollenaren het afgelopen jaar bezig geweest om diverse ideeën en wensen uit heel Zwolle op te halen. Dit gebeurde onder andere tijdens de bewonersavond begin 2020 en tijdens bezoeken aan de ouderensoos, de basisschool en ZwolleLui.

Dorpsplan 2020-2030

In dit dorpsplan verwoorden we de toekomstvisie van Zwolle voor de komende tien jaar.

De droom

Het is een mooie dag in 2030. Ik pak de fiets voor een rondje Zwolle. De wegen zijn de afgelopen jaren weer een stukje veiliger geworden. De bermen zijn overal voorzien van een stevige ondergrond. Op verschillende plekken wordt nu, na een geslaagde pilot, natuurvriendelijke verlichting aangelegd, die werkt met een bewegingssensor.

Al snel fiets ik over het nieuwe fietspad, dat Groenlo verbindt met de kern van Zwolle…..

Basisschool St. Ludgerus

In het hart van Zwolle staat basisschool St. Ludgerus. Zo fijn dat dit nog steeds een belangrijke voorziening in ons buurtschap is. De voorbereiding van de festiviteiten voor het 110-jarig bestaan van de school zijn al gestart. Al dekt het woord school al lang de lading niet meer. Het leek er een tijdje op dat Zwolle te klein werd voor een school. Door slimme samenwerking met de scholen in de omgeving en door een echt onderscheidend lesprogramma, waar de kernwaarden ‘verbinden en ontmoeten’ centraal staan, heeft deze school nog jaren bestaansrecht. Er komen nu zelfs leerlingen uit Groenlo, omdat deze school zo goed aangeschreven staat. Juist de kleinschaligheid en de buitenaf locatie zijn van bedreiging omgebogen naar een kans. De doorontwikkeling van de school is hierop gebaseerd.

Het schoolgebouw is zoveel meer dan een school. De keuken is uitgebreid, de kinderen krijgen veel vaker een kookles. Twee keer in de week helpen de kinderen mee met de vrijwilligers, die een avondmaaltijd koken voor zo’n twintig dorpsgenoten. Dat zijn altijd gezellige momenten. Je kunt intekenen om mee te eten en tegen een kleine vergoeding schuif je dan aan tafel en ben je verzekerd van een gezonde maaltijd. Maar misschien nog wel belangrijker, je bent verzekerd van een luchtig praatje of een goed gesprek.

In het begin kwamen vooral alleenstaande ouderen op dit initiatief af. Het gebeurt nu ook regelmatig dat jong en oud aanschuiven. Dat zorgt voor prachtige verbindingen die ook buiten deze eet-momenten plaatsvinden.

De ingrediënten voor de maaltijden komen uit de eigen moestuin. Deze wordt onderhouden door schoolkinderen en buurtgenoten. Sinds kort zijn er ook wat dieren op het schoolterrein te vinden. Kippen, konijnen en een hond. Het is fantastisch om te zien hoe een hond ervoor kan zorgen dat een kind stappen zet in z’n ontwikkeling. Het verzorgen van en knuffelen met de dieren is voor veel kinderen een eervolle taak. Daar komen ze zelfs in het weekend voor terug.

’s Avonds en in het weekend gaat de hond mee met de juf. Zij is heel blij met deze deeltijd-hond.

Ouderensoos Zwols Holt

De ouderensoos Zwols Holt is nog steeds een succes. De vrijdagmiddagen brengt menig Zwollenaar op leeftijd door op school. Het leggen van een kaartje is nog steeds het meest populair. Er zijn ook al heel wat keren apparaten gerepareerd. Er worden verhalen verteld over vroeger aan de schooljeugd en andersom maken zij de ouderen wegwijs in het gebruiken van de nieuwste technieken en gadgets.

Multifunctioneel gebouw

De school is steeds meer een multifunctioneel gebouw. Er zijn werkplekken ingericht. De glasvezel was al goed in orde. De mobiele bereikbaarheid is nu ook perfect. De komst van een extra mast heeft daarvoor gezorgd. Door de interactie tussen de verschillende flexwerkers zijn er zelfs nieuwe start ups ontstaan.

En de koffie is er goed! Elke dag om tien uur is er een vrije inloop. Gezellig even koffiedrinken en als tegenprestatie helpt de een met pleinwacht lopen, de ander snoeit de bomen en weer een ander knutselt met de kinderen.

Woensdagmiddag staat in het teken van bewegen. Het clubje ‘meer bewegen voor ouderen’ viert dit jaar een jubileum. Na een afnemend ledenaantal kwam deze club weer flink in de lift omdat men er steeds meer van doordrongen is dat bewegen bijdraagt aan plezier in het leven. Sinds het ‘heel-Zwolle-fit-festival’ is het op woensdagmiddag een drukte van belang. Er start een wandelclub vanaf school, de dansmarietjes oefenen hun dansjes, er zijn judo-lessen en de ouderen bewegen op hun eigen tempo.

’t Strootman

Ook ’t Strootman wordt fanatiek gebruikt. De volleyballers en voetballers komen er al jaren, maar na de aanleg van een jeu-des-boulesbaan en een pumptrackbaan zie je hier regelmatig jong en oud door elkaar heen. Er is een klimtoestel, zoals bij Ravott’n in Groenlo, in de maak en er zijn afrondende gesprekken gaande om nu eindelijk een kleedruimte en miva-toiletvoorziening te maken. Het terrein is dan ook echt door iedereen te gebruiken.

Door de jaren heen is ’t Strootman ook gebruikt als camping, als marktplein en als startplaats en finish van de Achterhoek marathon. Steeds borrelen er weer nieuwe ideeën op voor dit multifunctionele terrein. Natuurlijk is ’t Strootman ook nog twee keer per jaar de plek waar je moet zijn voor een altijd gezellig meifeest en de kermis. Daar hoor je de laatste nieuwtjes.

Website Zwolle

Die laatste nieuwtjes en de activiteitenkalender kun je tegenwoordig ook vinden op de geheel vernieuwde website. Die site ontsluit heel Zwolle digitaal en is ons digitale dorpsplein. Je kunt er onder andere informatie vinden over de talrijke verenigingen in Zwolle. Er is inmiddels ook een levendige vraag- en aanbod hoek. Noaberschap 2.0 noemen we dat. Nieuwe inwoners van Zwolle worden aangemeld op deze site. Het welkomstcomité gaat dan langs met een leuk presentje.

Contactgroep Zwolle

Geen website zonder goede webredactie. Ook hier zijn weer vrijwilligers voor gevonden. Gelukkig is ook de jongste generatie erg betrokken bij Zwolle en steken ze graag de handen uit de mouwen. Dit groepje actievelingen heeft er ook voor gezorgd dat de WhatsApp-groep snel na het verschijnen van het dorpsplan 2020 is opgericht. Papieren uitnodigingen voor allerhande activiteiten behoren tot het verleden. De groepsapp is de digitale brievenbus geworden.

De Contactgroep Zwolle heeft door het gebruik van de website en de WhatsApp-groep veel directer contact met de inwoners van Zwolle. Daardoor is het werk en het belang van het voortbestaan van de Contactgroep Zwolle veel duidelijker geworden bij de inwoners. Gelukkig vertaalt zich dat ook naar mensen die graag in het bestuur willen.

ZwolleLui

ZwolleLui is hierbij zeer belangrijk geweest. Deze club bestaat inmiddels ruim tien jaar. Het organiseren van activiteiten voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar, blijkt een schot in de roos om juist die doelgroep betrokken te houden bij Zwolle. De Halloween-spooktochten zijn legendarisch en zitten in het algemene geheugen van velen. Maar ZwolleLui zou ZwolleLui niet zijn als ze zichzelf niet steeds opnieuw uitvinden door telkens weer nieuwe activiteiten te bedenken die aansluiten bij de jeugd van tegenwoordig.

Zwols Ni-js

Zwols Ni-js, hét succes van het vorige dorpsplan, gaat inmiddels jaargang twintig in! Het archief met de digitale collectie van verhalen en foto’s over Zwolle, is inmiddels flink uitgebreid. Het blijft leuk om drie keer per jaar de nieuwste verhalen te lezen. Het blijkt maar weer dat de bron waaruit deze verhalen komen onuitputtelijk is.

Wonen

In de kern van Zwolle ligt ook het wijkje Nieuw Wellink. De kavels en woningen vlogen daar destijds weg. Iedereen woont naar volle tevredenheid op deze mooie plek. Inmiddels zijn ook de straat en de speelplek ingericht. De fruitbomen hangen elke zomer weer vol met lekkers.

Ook jongeren wonen graag in Zwolle. Door enkele geslaagde transformaties van bestaande gebouwen in kleinere wooneenheden is dit ook financieel bereikbaar voor jongeren.
Eenzelfde concept is uitgedacht om senioren een plek te bieden. Gelukkig is een woning splitsen geen moeizaam traject meer. Fijn dat Zwolle nog altijd een buurtschap is voor alle leeftijden.

Agrarisch

Ik fiets gauw verder. Zwolle is meer dan alleen de kern. In het uitgestrekte gebied van ons buurtschap staan veel boerderijen. Veel daarvan zijn nog in bedrijf en zijn serieuze spelers op hun vakgebied. Alle takken van het agrarisch veld zijn aanwezig en zichtbaar in het landschap. Van aardappels tot eieren en van koeien tot varkens. Een aantal boerderijen is van functie veranderd. Je vindt er nu bijvoorbeeld een bed & breakfast of mini camping met verkoop van streekproducten.

Toerisme en recreatie

De toeristen genieten met ons mee van het prachtige natuur- en cultuurlandschap waar Zwolle trots op is. Om het landschap in stand te houden wordt jaarlijks een ZwolleSchoon dag georganiseerd.

De vrijwilligersgroep die de Leemputten onderhoudt is uitgebreid. Met hulp van Staatsbosbeheer en de gemeente zijn de afgelopen jaren diverse bospercelen grondig aangepakt en zijn er bomen aangeplant.

Via wandelroutes of het fietsknooppunten-netwerk kun je het landschap ontdekken. Van de circumvallatielinie tot de geschiedenis van de Leemputten. Van de monumentwaardige gebouwen tot aan de nieuwste snufjes op duurzaamheidsgebied.

Duurzaamheid

Ook op het gebied van duurzaamheid is Zwolle met de tijd mee gegaan. Elke verandering is spannend maar tegelijkertijd is stilstand achteruitgang. Het zo sterke noaberschap in ons buurtschap heeft er voor gezorgd dat protesten tegen ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zijn omgebogen in het bedenken van nog veel meer duurzame alternatieven. Door de juiste informatie en goede communicatie levert nu elk huishouden op zijn of haar manier een bijdrage aan een duurzame toekomst.

Van droom naar daad… terug naar 2021

Deze droom hoeft natuurlijk niet exact realiteit te worden. Zie het als inspiratie, waarbij boven alles geldt:

met mekare, veur mekare!

Van droom naar daad… terug naar 2021

Wat moet er gebeuren om bovenstaande droom te realiseren? Dat vertellen we in de volgende hoofdstukken. Aan de hand van vijf thema’s nemen we je mee in de concrete uitgangspunten en acties die ondernomen moeten worden, om bovenstaande droom te realiseren.

Wil jij meehelpen om één van de vele dromen te realiseren?

Of heb je een ander idee dat je graag in Zwolle uitgevoerd ziet worden? Meld je dan nu aan!

Kansen in uitvoering

In de uitvoeringsagenda staan de kansen die concreet opgepakt worden. Dit zijn kansen uit het dorpsplan, maar ook nieuwe ideeën.

Menu