AlgemeenContactgroepOmgeving

Levend Landschap Zwolle

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Meer bloemrijke bermen, het opruimen van zwerfafval, wandel- en fietsroutes verbeteren, herstellen van landschapselementen of verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels? Heb je ideeën om het landschap van Zwolle aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Zwolle op maandag 30 mei. De informatieavond begint om 20.00 in de zaal van de Ludgerusschool in Zwolle. Iedereen uit Zwolle is van harte welkom!Zwolle heeft een aantrekkelijk buitengebied. Die waarden in het buitengebied willen we verder versterken en beter beleefbaar maken voor bewoners. Daarom is een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Oost Gelre het project Levend Landschap Zwolle gestart. Heb je ideeën om het landschap van Zwolle aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de ideeënavond van Levend Landschap Zwolle. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap zelf naar voren kunnen brengen en realiseren.

Ideeën verzamelen

Tijdens deze eerste avond op 30 mei wil de werkgroep ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie van Zwolle een impuls te geven. Voorbeelden van initiatieven zijn: aan de slag met streekeigen beplanting, het verbeteren van fiets- en wandelroutes, meer bloemrijke bermen en randen, het zichtbaar maken van boerderijnamen, het opruimen van zwerfafval en het verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels. De ideeënavond duurt tot 22.00 uur.

Uitwerken en uitvoeren plannen

Na de eerste avond vindt een tweede bijeenkomst plaats op maandag 20 juni. Dan worden de ideeën uit de eerste bijeenkomst verder uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst zullen er werkgroepen met kartrekkers gevormd worden, om met elkaar aan de slag te gaan en de ideeën te realiseren. Het resultaat is een uitvoeringsagenda Zwolle met concrete projecten en activiteiten voor de komende drie jaar.

Levend Landschap Zwolle wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland.

Meer actueel

Regelmatig worden nieuwe berichten geplaatst. Dit is slechts één van de nieuwtjes. Bekijk hier het overzicht van alle actualiteiten.

Menu