ContactgroepOmgeving

Nieuwsbrief alternatief plan energietransitie

Contactgroep Zwolle vraagt aandacht voor een nieuwsbrief over een alternatief plan op de huidige koers van de regionale energietransitie.

Liander heeft aangegeven dat medio 2023 het middenspanningsnet vanaf RS De Pramer (nabij busstation in Groenlo) in ons leefgebied verzwaard is. Daarop worden de grootschalige zon-op-dak tot ca 2ha aangesloten. Diverse agrariërs in ons
leefgebied hebben zon-op-dak-initiatieven. Initiatieven waarvoor SDE-subsidies zijn afgewezen vanwege onder andere de het ongeschikte net. Maar ook initiatieven mét SDE-subsidies. Maar deze SDE is vanaf de datum van afgifte 3 jaar geldig en
wordt alleen ingevuld op de locatie waar deze is afgegeven. Voor enkele van hen vervalt deze binnenkort. Daarom hebben we de gemeentes gevraagd op korte termijn bij de RVO een lobby op te starten voor nieuwe afspraken voor al deze initiatieven mét en zonder SDE en van zowel agrariërs als bedrijven. Men heeft ons recent aangegeven dit te willen doen als er zowel vanuit noabers-veur-zonnedak als ook IKGL een goede inventarisatie beschikbaar komt en de bereidheid vanuit
de ondernemers er is om over de condities voor maatwerk in mee te wil denken.

Daarom roepen we nog steeds op om je bij initiatieven voor zon-op-dak, te melden bij noabers-veurzonnedak@outlook.com. Samen met ons als Contactgroepen proberen we deze lobby warm te houden om zodoende
samen te kunnen blijven denken in oplossingen!

Deze nieuwsbrief wordt weergegeven in het overzicht van nieuwsbrieven, notulen en jaarverslagen van de Contactgroep Zwolle en kunt u ook hier downloaden.

Uitvoeringsagenda Energietransitie

Dit nieuwsbericht betreft een project uit de uitvoeringsagenda van de Contactgroep Zwolle. Lees meer hierover op de uitvoeringsagenda van het Dorpsplan 2020-2030.

Meer actueel

Regelmatig worden nieuwe berichten geplaatst. Dit is slechts één van de nieuwtjes. Bekijk hier het overzicht van alle actualiteiten.

Menu