Contactgroep Zwolle

Ontstaan Contactgroep Zwolle

Stichting Contactgroep Zwolle is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde stichting, die de algemene belangen behartigt van alle inwoners van Zwolle. Daarnaast functioneert de Contactgroep als klankbord naar gemeente Oost-Gelre en anderen omliggende dorpen en buurtschappen. De Contactgroep bestaat al vanaf 1978 en telt momenteel 6 bestuursleden. Feitelijk is de Contactgroep ontstaan als Contactgroep Zwolle-Holterhoek. Na de gemeentelijke herindeling in 2005 kwam buurtschap Zwolle bij gemeente Oost-Gelre en is de Contactgroep verder gegaan als Contactgroep Zwolle. Holterhoek heeft in 2011 weer een eigen contactgroep opgericht. Beide contactgroepen weten elkaar nog steeds goed te vinden en waar nodig wordt er ook samen opgetrokken.

Wat doet de Contactgroep

Als bestuur heeft Contactgroep Zwolle gemiddeld 10 bestuursvergaderingen per jaar. Contactgroep Zwolle heeft ook regelmatig overleg met de andere dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) binnen gemeente Oost-Gelre. Samen met de gemeente en de DBO’s is er een gezamenlijke leefbaarheidsvisie en woonvisie voor de kleine kernen ontwikkeld.  Meer informatie hierover is te vinden op de site van gemeente Oost-Gelre.

De agenda van de Contactgroep wordt voor een groot deel gevuld met het uitvoeren van het dorpsplan van Zwolle. Middels de uitvoeringsagenda wordt u op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Daarnaast wordt er natuurlijk ook ingespeeld op actualiteiten, wensen en ideeën vanuit Zwolle. Ook worden er vanuit gemeente Oost-Gelre regelmatig onderwerpen of vraagstukken voorgelegd, waar wij als Zwollenaren iets van moeten vinden. De Contactgroep is daarmee een belangrijke spil tussen gemeente Oost-Gelre en de inwoners van Zwolle.

Ook jouw mening telt

Om taken goed uit te kunnen voeren, moet Contactgroep Zwolle weten wat er leeft en speelt in Zwolle, maar ook weten welke wensen en ideeën er zijn. Je kunt de Contactgroep Zwolle hiervoor benaderen door een mail te sturen naar info@contactgroepzwolle.nl.

WhatsApp groep Zwolle

Andersom kan het ook voorkomen, dat de Contactgroep snel jouw mening wil weten over een actueel onderwerp, om te inventariseren of er voldoende draagkracht voor is. Hiervoor is de WhatsApp groep Zwolle in het leven geroepen. Je kunt je hiervoor aanmelden op deze site. Via de WhatsApp groep Zwolle zal je af en toe een kort bericht ontvangen. Dit kan dan gaan om een verwijzing naar een enquête of een poll, waarin je jouw mening kan geven over een actueel onderwerp. Naast het peilen van jouw mening, zal de WhatsApp groep Zwolle ook gebruikt worden om je op de hoogte te houden van eventuele activiteiten. De jaarvergadering van de Contactgroep Zwolle is hier een voorbeeld van.

Ook iets bijdragen?

Wil je graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Zwolle? Meld je dan aan als bestuurslid bij de Contactgroep!

Het bestuur

Vind jij één van onze thema’s interessant, of heb jij juist een ander idee over onze leefbaarheid in Zwolle? Laat dit dan gerust aan ons weten. Wie weet kan er iets moois gerealiseerd worden.

info@contactgroepzwolle.nl

Correspondentieadres:

Stichting Contactgroep Zwolle, Moerbeistraat 14 7552 SR Hengelo (O)

Chris Bomers

Voorzitter

c.bomers@contactgroepzwolle.nl

Emily Halleriet

Secretaris

e.halleriet@contactgroepzwolle.nl

Jurgen Roes

Penningmeester

j.roes@contactgroepzwolle.nl

Sonja Meekes

Bestuurslid

s.meekes@contactgroepzwolle.nl

Wietske Rooks

Bestuurslid

w.rooks@contactgroepzwolle.nl

Clemens Rootinck

Bestuurslid

c.rootinck@contactgroepzwolle.nl

Jaarverslagen en notulen ledenvergadering

Nieuwsgierig geworden, naar waar wij ons als Contactgroep Zwolle mee bezig houden?

In dit overzicht kun je de laatste nieuwsbrieven, notulen en jaarverslagen downloaden, om zo de laatste vorderingen en actiepunten in te zien. Ook zijn de voorgaande dorpsplannen hier te bekijken of te downloaden.

Ga naar inschrijven WhatsAppgroep.

Menu