Onderhoud fietspad door vrijwilligersgroep in Zwolle
Algemeen

Vrijwilligersgroep

De vrijwilligersgroep is in 2009 ontstaan toen Staatsbosbeheer (SBB) het beheer over de Leemputten kreeg toegewezen van de Dienst Landelijk Gebied, die de Leemputten in 2006 gekocht hadden van de heer H. Overkamp.
Het natuurpad en vlonderpad in de Leemputten was in de tussenliggende jaren niet onderhouden en verloederde geheel.
Op initiatief van de Contactgroep is toen de vrijwilligersgroep ontstaan die zich aanvankelijk bezig hield met het opknappen van de wandelpaden en het vlonderpad, maar later ook met zaagwerkzaamheden en het vervangen van poortjes en hekjes.

We zijn inmiddels 12 jaar verder en op dit moment zijn onze bezigheden:

  • Onderhouden paden en gebied van de Leemputten in overleg met Staatsbosbeheer
  • Onderhouden pad door het bos van SBB van CR Haak en Hoek naar het Zwilbroeker Veen
  • Beheerswerkzaamheden in de “Pannekoele” van SBB aan de Boksveenweg. O.a. verwijderen van boomopslag in het heideveld
  • Onderhoud gebied rond het Kruisbeeld. Kruising Zwolseweg, Oude Winterswijkseweg en Meddoseweg. E.e.a. in overleg met de familie Lagers en de Contactgroep
  • Regulier onderhoud op ’t Strootman in overleg met de Feestvereniging

De groep vrijwilligers van Zwolle wordt gevormd door: Gerry Assinck, Henrie Assinck, Ferdy Bleumink, Bennie Bomers, André Huurneman, Gerard Schurink en Harry Bos.
Deze personen hebben een vrijwilligersovereenkomst met SBB en vrijwilligers kleding van SBB zodat we als zodanig herkenbaar zijn als we voor SBB bezig zijn.

Mogelijk gaan we onze activiteiten uitbreiden met onderhoud van fietspaden, waaronder het nieuwe, nog aan te leggen pad van de fietsbrug over de Slinge naar het evenementen terrein ’t Strootman. De gemeente zou dit graag zien en afhankelijk van welke werkzaamheden voor het onderhoud aan ons toegewezen worden, zullen we tegen die tijd wellicht meer vrijwilligers nodig hebben. Wie zich dus geroepen voelt …..?

Voor degenen die het genoemde vrijwilligerswerk leuk vinden of meer informatie wensen kunnen zich richten tot Harry Bos.
Tel.: 06 – 12 75 48 06
E-mail: hwj.bos12@gmail.com

Ook eventuele spoedeisende werkzaamheden, omgewaaide bomen bijvoorbeeld, of vernielingen op onze werkterreinen, kunnen bij Harry gemeld worden.

Onderhoud fietspad door vrijwilligersgroep in Zwolle
Onderhoud door vrijwilligersgroep in natuurgebied De Leemputten in Zwolle
Kruisbeeld in Zwolle
Lunchpauze vrijwilligersgroep Zwolle
Onderhoud fietspad door vrijwilligersgroep in Zwolle

Meer ontmoeten en beleven

Zwolle heeft een rijk verenigingsleven en hier zijn wij trots op! Hier vind je nog meer verenigingen. Iedere vereniging stelt zich graag aan je voor.

Menu