In uitvoering

Energietransitie Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre heeft als doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn.

Dit streven heeft de raad uitgesproken en middels energie te besparen en produceren van groene energie tracht de gemeente haar doel te bereiken. Met het uitschrijven van een tender kunnen initiatiefnemers een plan indienen voor het opwekken van duurzame energie. Vanuit Zwolle zijn er twee plannen bij de gemeente ingediend. Het betreft een zonnepark Hegemansweg en de Zomereiken. Voldoen deze plannen aan de kaders dan zal de raad hiermee instemmen. De contactgroep heeft veel reacties ontvangen van bezorgde inwoners van Zwolle omtrent deze ontwikkeling. Vanuit de contactgroep en werkgroep Dorpsplan 2020-2030 is er bij de wethouders Frank en Porskamp en de raad aangedrongen om de plannen te heroverwegen.

De Contactgroep staat neutraal in het beleid, maar vindt dat door de overhaaste beslissingen, in de inspanning van de werkgroep Dorpsplan teniet gedaan wordt. De Contactgroep trekt hierin ook samen op met de Contactgroepen Holterhoek en Hupsel.

Voortgang:

  • December 2020:  Er is een nieuwsbrief verspreid aan de inwoners van de buurtschappen Zwolle, Holterhoek en Hupsel, over de ontwikkelingen van zonneparken.  Medio augustus willen de bovengenoemde Contactgroepen nogmaals om tafel met de verantwoordelijke wethouders  van beide gemeenten omdat veel zonnepark initiatieven zich in ‘ons gebied’ lijken te ontvouwen.

PETZ

  • Als gevolg van de hierboven genoemde ontwikkelingen in Zwolle en aangekondigde plannen in Holterhoek en Hupsel is er een actiegroep ontstaan. Onder de naam PETZ (Positieve Energie Transitie Zwolle) ziet deze groep kansen voor Zwolle om duurzame energie te produceren, welke draagvlak heeft bij de inwoners. Deze groep heeft als doel de zonneladder te volgen. Door de zonneladder te volgen wordt het landschap en kostbare landbouwgrond gespaard en het  hoogste rendement gehaald op CO2 reductie.  PETZ is met diverse partijen in gesprek om partijen te verbinden en alternatieven mogelijk te maken. Gezien de huidige ontwikkelingen zal PETZ ook een stichting gaan vormen om op deze wijze als rechtspersoon een zienswijze in te kunnen dienen op de betreffende plannen

Holterhoek, Hupsel en Zwolle presenteren alternatief zonneparkenplan

  • 30 juni 2021; Om te voorkomen dat Hupsel, Holterhoek en Zwolle verscheurd worden door een flink aantal zonnepanelenweides, hebben de dorpsbelangenorganisaties van deze buurtschappen zelf een alternatief plan opgesteld. Dit plan zal worden voorgelegd aan gemeente Berkelland en gemeente Oost-Gelre. Dit artikel is verder te lezen op www.tubantia.nl.
  • 11 augustus 2021; Er is een tweede nieuwsbrief verspreid aan de inwoners van de buurtschappen, met uitleg over het alternatiefplan en de vervolgstappen.

Op de hoogte blijven?

Contactgroep Zwolle houdt u middels deze pagina op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Kijk ook op de pagina Actueel, voor nieuwsberichten met betrekking  tot dit onderwerp.

Heeft u ideeën, opmerkingen of vragen over de Energietransitie?
Stuur dan een mail naar Contactgroep Zwolle.

Meer kansen in uitvoering

Lorem ipsum dolor sit amet sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua of bekijk hier het overzicht van de kansen in uitvoering.

Menu