Nieuwe fietsbrug over de Slinge
In uitvoering

Fietspad fase ll

Doel: Fietspad Zwolle-Groenlo volledig realiseren

De eerste fase van het fietspad tussen Zwolle en Groenlo is al enige tijd gereed. De tweede fase, het stuk tussen de brug over de Slinge en de Zwolse kern echter nog niet. Voor de veiligheid van o.a. de schoolgaande jeugd is het belangrijk dat dit fietspad er volledig komt.

Stand van zaken

Er zijn gesprekken geweest en gaande met de verschillende betrokken partijen, dit vergt veel tijd. Toch kan de Contactgroep Zwolle melden dat er ondanks dit langdurige proces, licht brand aan het eind van de tunnel. Doordat Waterschap Rijn en IJssel voorgenomen plannen heeft, om de versteende A-goot te wijzigen naar een watergang met natuurlijke loop, biedt dit kansen voor de Zwolse gemeenschap. Een concreet plan hiervoor is getekend. Een afvaardiging van de Feestvereniging Zwolle, werkgroep Dorpsplan 2020-2030 en de Contactgroep Zwolle zijn hierover gezamenlijk in overleg met de betrokken instanties.

Via deze pagina houdt de Contactgroep Zwolle u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn?
Neem dan contact op met de Contactgroep Zwolle.

Meer kansen in uitvoering

Lorem ipsum dolor sit amet sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua of bekijk hier het overzicht van de kansen in uitvoering.

Menu