HartVeilig wonen
Afgerond

HartVeilig wonen in Zwolle en Holterhoek

Ook Zwolle en Holterhoek HartVeiliger
AED

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. De meeste hartstilstanden gebeuren bij de slachtoffers thuis. Ruim 80% zelfs. Het probleem is dat het vaak relatief lang duurt om geschikte zorg te organiseren wanneer iemand een circulatiestilstand krijgt. Ambulances doen er in de meeste gevallen veel langer dan 6 minuten over om ter plaatse te komen. Terwijl juist de eerste 6 minuten het belangrijkst zijn. In die tijd kunnen we het verschil maken tussen leven of dood.

De Contactgroep Zwolle heeft in samenwerking met de Gemeente Oost Gelre in 2013 bij Basisschool De Ludgerus in Zwolle een geregistreerde AED in een buitenkast geplaatst. Door deze AED 24/7 beschikbaar /toegankelijk te maken kunnen Zwolse en Holterhoekse burgerhulpverleners sindsdien zelf ook een reanimatie starten in geval van nood.

Stan en Hartslag.Nu

Samen met Stan vormt Harslag.Nu hét Landelijk Platform dat mogelijk maakt om burgerhulpverleners op te roepen tot reanimatie in heel Nederland, dus ook in Zwolle en Holterhoek. Alle meldkamers van ambulances in heel Nederland zijn aangesloten op dit platform. De Alarmeringsapplicatie (app) van Hartslag.Nu, genaamd Stan, verstuurt calamiteitenberichten naar alle burgerhulpverleners in een straal van 750 meter rondom de calamiteit. De 112-centrale geeft echter alleen locaties door van AED’s die beschikbaar zijn.

Burgerhulpverlener

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers met bijvoorbeeld een erkend EHBO of BHV diploma, maar zij kunnen ook professionele zorgverleners zijn zoals artsen en verpleegkundigen. Alle burgerhulpverleners die dicht bij het slachtoffer wonen of werken krijgen een oproep op hun mobiele telefoon via de alarmerings-app van Hartslag.Nu. Een deel krijgt een adres door van een AED, en haalt eerst een AED op. Een ander deel krijgt het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan. Vaak kan er binnen de cruciale 6 minuten gestart worden met hulpverlenen. Hiermee verhoogt de kans op overleving aanzienlijk. Als dit met een AED gebeurt, kan de overlevingskans in gunstige gevallen zelfs van 5%, stijgen naar 80%.

HartVeilig wonen
Burgerhulpverleners Zwolle en Holterhoek

We hebben in Zwolle en Holterhoek een groep van 24 burgerhulpverleners. Via de Contactgroep Zwolle is elke burgerhulpverlener aangesloten bij het Landelijk Platvorm Hartslag.Nu. Elke burgerhulpverlener heeft een erkende reanimatietraining gevolgd. 1 X per 1.5 jaar organiseert de Contactgroep Zwolle in samenwerking met Everink Brandbeveiliging een opfriscursus/ nascholing voor deze groep Zwolse en Holterhoekse vrijwilligers. Dit is nodig om als gecertificeerd burgerhulpverlener oproepbaar te kunnen blijven voor Harslag.Nu.

Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan de ambulance. Juist in die cruciale eerste minuten kunnen zij een leven redden. Voor een goed werkend oproepsysteem zijn er overal in Nederland veel Burgerhulpverleners nodig. Mede daardoor zijn wij blij met zo’n grote groep vrijwilligers die er samen voor zorgen dat ook Zwolle en Holterhoek HartVeiliger zijn.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Iedereen van 18 jaar of ouder die in de afgelopen twee jaar een van deze trainingen heeft gevolgd:

  • Een basis- of herhalingscursus volwassenenreanimatie
  • Een herhalingscursus voor burgerhulpverleners
  • Een reanimatietraining als bedrijfshulpverlener of EHBO’er
  • Een reanimatietraining voor je beroep of studie (bijvoorbeeld arts, brandweer of politie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Carla Koning: 06-30116459 en Sonja Meekes: 06-23196490

Meer kansen in uitvoering

Lorem ipsum dolor sit amet sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua of bekijk hier het overzicht van de kansen in uitvoering.

Menu