In uitvoering

Werkgroep gestart voor herstel, behoud en versterking van ons landschap.

Zorgen over Zwolse natuur

5 oktober 2021 vond de algemene ledenvergadering van Contactgroep Zwolle plaats. Eén van de gastsprekers deze avond was André te Brake, adviseur openbaar groen, natuur en landschap bij gemeente Oost Gelre.

De reden van zijn bezoek was de zorg over de natuur in Zwolle. Met name de beuken in het Zwolse Veld verkeren in slechte staat. Ook door klimaatveranderingen is de huidige vegetatie aangetast. Er zal gekeken moeten worden naar een passende oplossing voor behoud van onze mooie groene omgeving.

Samenwerking gemeente en landschapswerkgroepen

In onze gemeenschap zijn al meerdere landschapswerkgroepen actief. Zij zijn een belangrijke schakel in het proces, omdat zij de omgeving het beste kennen. Ook zijn ze de ogen en oren van het gebied.

Vanuit de gemeente is er de wens om samen met de werkgroepen die er al zijn en vrijwilligers het Zwolse landschap in kaart te brengen en het samen te herstellen en versterken.

Eerste overleg met de gemeente

Er is een 6 hoofdige werkgroep bepaald en 20 oktober is er een eerste overleg geweest in het gemeentehuis met André te Brake.

Hier is o.a. gesproken over de aftakeling van de laanbeplanting in Zwolle en de versterking van het landschap. De werkgroep krijgt informatie over de actuele conditie van de bomen in Zwolle, waarna er een aantal scenario’s uitgewerkt gaan worden. Hierbij zal aandacht besteed worden aan fasering, soortkeuze en verbeelding (hoe ziet het er over 25 jaar uit). De bedoeling is dat dit plan t.z.t aan de inwoners van Zwolle gepresenteerd gaat worden.

Meer kansen in uitvoering

Lorem ipsum dolor sit amet sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua of bekijk hier het overzicht van de kansen in uitvoering.

Menu