Contactgroep Zwolle zoekt bestuurslid

Kandidaat stellen

Contactgroep Zwolle zoekt nieuwe bestuursleden. Je kunt je als inwoner van Zwolle kandidaat stellen door een mail te sturen naar info@contactgroepzwolle.nl. Lijkt je het leuk om bezig te zijn met alles wat er in Zwolle speelt? Wil je helpen Zwolle ook een stukje mooier te maken en bijdragen aan de uitvoering van o.a. het nieuwe dorpsplan? Meld je dan vóór 1 oktober aan.

Wat doet de Contactgroep

Als bestuur heeft Contactgroep Zwolle gemiddeld 10 bestuursvergaderingen per jaar. Contactgroep Zwolle heeft ook regelmatig overleg met de andere dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) binnen gemeente Oost-Gelre. Samen met de gemeente en de DBO’s is er een gezamenlijke leefbaarheidsvisie en woonvisie voor de kleine kernen ontwikkeld.  Meer informatie hierover is te vinden op de site van gemeente Oost-Gelre.

De agenda van de Contactgroep wordt voor een groot deel gevuld met het uitvoeren van het dorpsplan van Zwolle. Middels de uitvoeringsagenda wordt u op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Daarnaast wordt er natuurlijk ook ingespeeld op actualiteiten, wensen en ideeën vanuit Zwolle. Ook worden er vanuit gemeente Oost-Gelre regelmatig onderwerpen of vraagstukken voorgelegd, waar wij als Zwollenaren iets van moeten vinden. De Contactgroep is daarmee een belangrijke spil tussen gemeente Oost-Gelre en de inwoners van Zwolle.

Ontwikkelingen

Om één van de ontstane vacature(s) op te vullen, heeft de Contactgroep Clemens Rootinck bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur van de Contactgroep, als algemeen bestuurslid.  Hij draait al een tijdje mee in het bestuur en de contactgroep is blij  met zijn inbreng. Jurgen Roes heeft zijn eerste bestuurstermijn er per september 2020 op zitten. Hij is in september 2016 tot het bestuur toegetreden en eind 2018 heeft hij het penningmeesterschap op zicht genomen. Jurgen heeft aangegeven eigenlijk te willen stoppen, maar i.v.m. onderbezetting in het huidige bestuur en bijzondere omstandigheden (Corona), waardoor er o.a. ook geen jaarvergadering heeft plaatsgevonden heeft hij besloten om vooralsnog zitting te blijven houden in het bestuur. Het bestuur is Jurgen hier heel erg dankbaar voor.

Meer vraag en aanbod

Bekijk hier het overzicht van vraag en aanbod.

Menu